Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem

Prowadzący: Radosław Maniecki 

Psycholog policyjny, interwent kryzysowy, trener i wykładowca, specjalizujący się w szeroko rozumianej psychoedukacji, psychologii bezpieczeństwa, doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych to bardzo istotny i szeroko rozumiany aspekt pracy socjalnej. Świadczy o tym wprowadzona w 2021 roku nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wyraźnie mówi o obowiązku ciągłego poszerzania wiedzy związanej z zapewnianiem sobie bezpieczeństwa fizycznego jak i psychicznego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo pracownika socjalnego - radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem

 

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych powinno być realizowane przynajmniej raz na dwa lata, a każdy pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma ustawowe prawo szkolić się w zakresie bezpieczeństwa.

Celem szkolenia pod tytułem „Bezpieczeństwo pracownika socjalnego - radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie praktyki zawodowej prowadzącego, pana Radosława Manieckiego psychologa policyjnego.

 

Szczegółowy program szkolenia:

  • Stres w sytuacji zagrożenia.
  • Diagnozowanie symptomów zagrożenia oraz modele reakcji na wydarzenia zagrażające zdrowiu i życiu.
  • Komunikacja w kontakcie z klientem.
  • Reagowanie na niestandardowe zachowania osób.
  • Deeskalacja – techniki przeciwdziałania przemocy w sytuacji kryzysowej.
  • „Prenegocjacje” w sytuacjach kryzysowych.

Zaproszenie od autora

Cena: 360 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 90 zł brutto.*

Czas trwania: 3 godz.

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie