Bon energetyczny- nowa forma wsparcia gospodarstw domowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online na żywo, które przeprowadzi Pani Sylwia Juźwiak.

Temat: BON ENERGETYCZNY- nowa forma wsparcia gospodarstw domowych.

Termin: 19.06.2024, godzina 10.00- 12.00

 

 

Program szkolenia:

1. Bon energetyczny – nowe świadczenie czy kontynuacja dotychczasowych form wsparcia gospodarstw domowych

2. Podstawa prawna przyznania świadczenia

3. Wysokość świadczenia

4. Podmioty uprawnione do otrzymania bonu

5. Gospodarstwo domowe jednoosobowe i wieloosobowe – zasady ustalania składu członków gospodarstwa

6. Warunki przyznania świadczenia:

a) kryterium dochodowe – wysokość, sposób obliczenia dochodu

b )wniosek o wypłatę bonu – treść, forma, tryb składania do organu, uzupełnienie braków i termin złożenia wniosku

7. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia:

a) Organ właściwy, upoważnienie innych osób do prowadzenia postępowań

b) Weryfikacja wniosku o wypłatę bonu

c) Odpowiednie stosowanie ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o świadczeniach rodzinnych

d) Termin rozpatrzenia wniosku

e) forma załatwienia sprawy - kiedy informacja, a kiedy decyzja?, doręczenie rozstrzygnięcia

f) wypłata świadczenia

8. Bon nienależnie pobrany i bon przyznany w nieprawidłowo ustalonej wysokości

9. Finansowanie zadania – dotacja, koszty realizacji zadania, obowiązki sprawozdawczo-informacyjne

10. Ochrona prawna wypłaconego świadczenia

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników merytorycznych jednostek zajmujących się realizacją nowego zadania

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie uczestników z przepisami prawa w zakresie nowej formy wsparcia gospodarstw domowych;
  • Omówienie zasad postępowania przy przyznaniu świadczenia;
  • Wskazanie czynności dodatkowych niezbędnych w toku postępowania o przyznanie bonu.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi Pani Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

 

 

Kwestie organizacyjne:

W ramach szkolenia oferujemy:

1. dostęp do nagrania, które będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

2. certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Szkolenie jest dostępne przez platformę Clickmeeting. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:

Do 31 maja szkolenie jest dostępne w przedsprzedaży. W celu skorzystania z promocji zapraszamy do kontaktu:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 300 zł brutto

pierwsza osoba zgłoszona z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto

Czas trwania: 2 godz.

Dostępne terminy

19.06.2024 Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie