Dochód w pomocy społecznej.

Dochód w pomocy społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

"Dochód w pomocy społecznej"

 • Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo- administracyjnym.
 • Dotyka praktycznych problemów związanych z  prawidłowym ustaleniem dochodu osoby lub rodziny, co ma istotny wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Szczegółowy program szkolenia:

 • 1. Świadczenia z pomocy społecznej a kryterium dochodowe
 • 2. Podwyższenie kryterium dochodowego – zasady i finansowanie świadczeń
 • 3. Co to jest dochód w pomocy społecznej?
 • 4. A co oznacza utrata dochodu?
 • 5. Ogólne zasady obliczenia dochodu
 • 6. Alimenty pomniejszające dochód – bieżące, zaległe, spłata funduszu alimentacyjnego?
 • 7. Przychody nie wliczane do dochodu z pomocy społecznej
 • 8. Dochód z działalności gospodarczej
 • 9. Dochód z gospodarstwa rolnego
 • 10. Incydentalny „duży” dochód jednorazowy
 • 11. I jak ma się do tego przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 • 12. A co z tym kredytem/pożyczką?
 • 13. Środki z depozytu zakładu karnego
 • 14. Dochód wypłacony jednorazowo za dany okres – wliczać do dochodu w miesiącach minionych czy na przyszłość? czy będą nienależnie pobrane świadczenia?
 • 15. Dochód w walucie obcej – zasady przeliczenia
 • 16. I co z tymi dziesięcioma procentami?
Szkolenie adresowane jest dla pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
Cele szkolenia:
 • Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu zasad ustalania dochodu w pomocy społecznej;
 • Uporządkowanie wiedzy na temat zasad kwalifikowania (lub niekwalifikowania) środków pieniężnych z różnych tytułów jako dochodu w sprawach wątpliwych;
 • Interpretacja przepisów dotyczących dochodu w pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie składające się z dwóch części: eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Czas trwania 3 godziny.

 

Poznaj naszego prowadzącego

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej".

 

Materiały poszkoleniowe:

 • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
 • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł -50%= 180 zł brutto!

Oferta urodzinowa ważna do 17.05.2024.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Oferta urodzinowa -50%: 180 zł za pierwszą osobę z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie