Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (dodatek gazowy)

Prowadzący: Michał Szymczyk

radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

W ramach szkolenia, pan Michał Szymczyk przygotował dla Państwa wzory następujących dokumentów:

1. Wzór protokołu z wywiadu środowiskowego ws. przyznania dodatku elektrycznego
2. Informacja ws. przyznania dodatku elektrycznego
3. Decyzja z urzędu ws. przyznania dodatku elektrycznego
4. Decyzja odmowna ws. dodatku elektrycznego
5. Informacja ws. refundacji podatku VAT
6. Decyzja odmowna ws. refundacji podatku VAT

Szczegółowy program szkolenia:

Dodatek elektryczny

 1. Podstawa prawna
 2. Co to jest dodatek elektryczny: wysokość, terminy składania wniosku, terminy wypłat
 3. Podmioty uprawnione do dodatku elektrycznego
 4. Dodatek elektryczny w przypadku wielu gospodarstw domowych pod tym samym adresem
 5. prawo do dodatku elektrycznego a inne świadczenia
 6. Weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego; wywiad środowiskowy
 7. Przyznanie dodatku elektrycznego z urzędu
 8. Forma rozstrzygnięć w sprawie przyznania dodatku elektrycznego

 

Dodatek gazowy - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

 1. Podstawa prawna
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania refundacji podatku VAT
 3. Zakres weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT
 4. Postępowanie i forma rozstrzygnięć w sprawie refundacji podatku VAT
 5. Rozliczanie dotacji przez właściwe organy
 6. Uprawnienie do refundacji podatku VAT a inne „świadczenia grzewcze”.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni.

-Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu

-Dokumenty przygotowane przez pana Michała Szymczyka:

1. Wzór protokołu z wywiadu środowiskowego ws. przyznania dodatku elektrycznego
2. Informacja ws. przyznania dodatku elektrycznego
3. Decyzja z urzędu ws. przyznania dodatku elektrycznego
4. Decyzja odmowna ws. dodatku elektrycznego
5. Informacja ws. refundacji podatku VAT
6. Decyzja odmowna ws. refundacji podatku VAT

 

Cena: 360 zł brutto

za ośrodek, niezależnie od liczby zgłoszonych osób. Szkolenie dostępne na żądanie. Możliwe do obejrzenia w dogodnym dniu i czasie. Szkolenie dostępne do końca roku

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie