Dodatek osłonowy 2024. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wideoszkolenia, pt.:

Dodatek osłonowy 2024. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi

 

 

 

Poznaj prowadzącego:

Magdalena Lewandowska

Prawnik, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz organizacji zarządzania usługami społecznymi. Od 2015 roku Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie od 2022 r oku Dyrektor Centrum Usług Społecznych.

Wykładowca akademicki – praca socjalna, organizacja pomocy społecznej

Autor licznych publikacji m.in. Komentarz do Ustawy o pomocy Społecznej, Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej.

Interesuje się tematyką współdziałania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz programami unijnymi z obszaru pomocy społecznej. Realizowała liczne działania na rzecz osób starszych m.in. Centrum Aktywizacji Seniora, Centrum Rozwoju Seniora oraz prowadziła liczne szkolenia z obszarów POWER, EFS.

Program szkolenia:

1. Czym jest dodatek osłonowy?
2. Dodatek osłonowy edycja 2024 – czy jest to nowy dodatek?
3. Upoważnienia – kto realizuje dodatek osłonowy?
4. Tryb i zasady prowadzenia postępowania dotyczącego dodatku osłonowego
5. Kto jest uprawniony do dodatku osłonowego?
6. Dodatek osłonowy a CEEB – obowiązki podmiotów wydających decyzje
7. Procedura administracyjna w przypadku dodatku osłonowego  (przyznanie bez decyzji, odmowa, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego decyzją).
8.  Weryfikacja uprawnień - jak policzyć dochód?
9. Dotychczasowe orzecznictwo w sprawach dodatku osłonowego.
19. Odpowiedzi na pytania.

Sprawy organizacyjne

Szkolenie składające się z trzech bloków tematycznych.

Cena:  330 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę, kolejna 90 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:

https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/dodatek-oslonowy-2024/register

 

 

 

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru przez 30 dni.

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 330 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie