Dodatek osłonowy, gazowy oraz maksymalna cena ciepła.

7 lutego 2023

Znajdujący się obecnie w Senacie ,,Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw” (druk nr 2950) projektuje zmiany w szeregu ustaw, które zostały uchwalone w związku z  tzw. kryzysem energetycznym. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

 

Dodatek osłonowy.

Projekt zakłada zmianę ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 169 ) poprzez wydłużenie terminu na wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31 grudnia 2023 r.
Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że taka zmiana jest konieczna z uwagi na duże obciążenie organów administracji publicznej, które nie zdążyły wypłacić dodatku w ustawowym terminie. Warto zauważyć, że część wniosków może znajdować się obecnie w trakcie postępowania odwoławczego. Zmiana przepisów umożliwia również wypłatę dodatku tym, którzy nadal oczekują na ostateczne załatwienie swojej sprawy.

Przypomnijmy, że wysokość dodatku osłonowego wyniesie rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek gazowy.

Dodatkowo zmianie ulegnie art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687). Zmiana ,,umożliwi gminom realizacje refundacji podatku VAT, bez konieczności estymacji zapotrzebowania na środki w 2024 r., w styczniu 2024 r. i umożliwi wnioskowanie o te środki w trybie miesięcznym przez cały okres w którym spodziewana jest wypłata refundacji podatku VAT. Proponowane zmiany w art. 22 zmieniają również ostateczny termin przekazania niewykorzystanych środków” (cytat za uzasadnieniem do projektu ustawy).

 

Maksymalna cena dostawy ciepła.

Najwięcej zmian doświadczy ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Projektodawca wprowadza do ustawy maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej. Maksymalna cena dostawy ciepła została zdefiniowana jako ,,cena dostawy ciepła obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40%”.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na skutek proponowanych rozwiązań rachunku końcowych odbiorców ciepła, nie powinien wzrosnąć o więcej niż 40% względem stawek z dnia 30 września 2022 r.

W przypadku, gdyby koszt wytworzenia i dystrybucji ciepła wzrósł o więcej niż maksymalny poziom wskazany w ustawie, przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły wnioskować o wypłatę wyrównania za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  Wniosek o wypłatę wyrównania będzie należało złożyć do:

  1. I) zarządcy rozliczeń – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1
  2. II) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 3

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach