Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy.

Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej spowodowało lawinę pytań, dotyczących m. in. funkcjonowania nowo powstałych GDP, które są do nas kierowane.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na udostępnienie wideoszkolenia pt:

"Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy."

Ważne! Szkolenie jest zgodne z wytycznymi ministerstwa (z 30.10.23 r.) dot. prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla ZI i GDP.

 

 

 

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Program szkolenia:

1. Kiedy mamy do czynienia z krzywdzeniem dziecka ? Jakie wyróżniamy formy krzywdzenia ?

2. Krzywdzenie dziecka jako przestępstwo ?

3. Omówienie form przemocy wobec dzieci.

4. Jakie zachowanie może prezentować dziecko doznające przemocy fizycznej?

5. Jakie zachowanie może przedstawiać osoba która krzywdzi dziecko w formie przemocy fizycznej?

6. Omówienie zespołu dziecka potrząsanego.

7. Jakie zachowanie może prezentować dziecko, które doznaje zaniedbania ?

8. Jakie zachowanie może przedstawiać osoba, która zaniedbuje dziecko?

9. Jakie zachowanie może prezentować dziecko doznające przemocy emocjonalnej?

10. Omówienie zachowania osoby, która może stosować przemoc emocjonalną wobec dziecka.

11. Jakie zachowanie może prezentować dziecko, które  doznaje przemocy seksualnej.

12. Jakie zachowanie może przedstawiać osoba, która stosuje przemoc seksualną?

13. Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem dziecka wspierającym, na co zwrócić szczególną uwagę ? Diagnoza rodziny.

14. Wskazówki dotyczące rozmowy z rodzicem/opiekunem na temat wykorzystania seksualnego jego dziecka.

15. Praca zespołu interdyscyplinarnego i grupy diagnostyczno-pomocowej na rzecz pomocy dziecku.

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie składa się z dwóch części:

1. merytorycznej: 1,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz

2. warsztatowej: 1,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu- zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting).

3. link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

NOWOŚĆ! ☎ Po szkoleniu mogą Państwo skorzystać z konsultacji telefonicznych z prowadzącą szkolenie Panią Anną Matras, które odbędą się po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem (możliwość skorzystania z konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu).

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł za GDP/ ZI lub 360 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę

W cenie otrzymają Państwo certyfikaty dla uczestników szkolenia.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie