Fundusz alimentacyjny. Działania organu wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online na żywo (z możliwością zadawania pytań prowadzącej) nt. funduszu alimentacyjnego.
"Fundusz alimentacyjny. Działania organu wobec dłużnika alimentacyjnego"
Obowiązki i uprawnienia organów właściwych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela.
 
Termin: 24.07.24 r.; godz.10.00-13.00.

 

Program szkolenia:

1. Objaśnienie pojęć ustawowych (wierzyciel, dłużnik, organ właściwy, dochód)

2. Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (organ właściwy dłużnika)

a) kto może zwrócić się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;

b) czynności podejmowane przez organ właściwy dłużnika;

c) wywiad alimentacyjny;

d) aktywizacja zawodowa;

e) decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

f) wniosek o zatrzymanie prawa jazdy;

g) wniosek o ściganie przestępstwa niealimentacji;

h) przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

3. Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.

4. Egzekucja należności wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego (organ właściwy wierzyciela).

5. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.

6. Dłużnik alimentacyjny nieznany z miejsca pobytu.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi Pani Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

 

 

Materiały poszkoleniowe

1. Dostęp do nagrania, które będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

2. prezentacja,

3. certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Kwestie organizacyjne

1. Szkolenie prowadzone jest na żywo i składa się z dwóch części. Eksperckiego omówienia zagadnień w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.
2. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:

W celu skorzystania z promocji zapraszamy do kontaktu:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

pierwsza osoba zgłoszona z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto

Czas trwania: 3 godz.

Dostępne terminy

24.07.2024 Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie