Fundusz alimentacyjny – Wierzyciel alimentacyjny jako beneficjent funduszu alimentacyjnego

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Fundusz alimentacyjny stanowi źródło świadczeń przyznawanych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Wsparcie materialne z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują go od osób faktycznie mających obowiązek płacenia, ze względu na bezskuteczną egzekucję. Przygotowane prze nas szkolenia omawiające fundusz alimentacyjny podzielone zostały na dwie części:

Część pierwsza: Działania organu wobec dłużnika alimentacyjnego. Obowiązki i uprawnienia organów właściwych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela. Wideoszkolenie

Część druga: Wierzyciel alimentacyjny jako beneficjent funduszu alimentacyjnego. Obowiązki i uprawnienia organów właściwych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela. Szkolenie online, na żywo.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Objaśnienie pojęć ustawowych (wierzyciel, dłużnik, organ właściwy, dochód).
 • Zasady przyznawania i wypłacania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 • Przesłanki niezbędne do otrzymania świadczeń z FA,
 • Wniosek o przyznanie świadczeń,
 • Przesłanki negatywne do otrzymania świadczeń z FA,
 • Wysokość świadczenia i system „złotówka za złotówkę” w FA.
 • Obliczenie dochodu – dochód uzyskany i utracony.
 • Weryfikacja prawa do świadczenia z FA.
 • Marnotrawienie świadczenia.
 • Wstrzymanie wypłaty świadczenia.
 • Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
 • Uchylenie/zmiana decyzji przyznającej świadczenie;
 • Postępowanie wyjaśniające;
 • Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z FA .
 • Egzekucja należności wypłaconych z Funduszu od dłużnika – kolejność zaspokajania należności z kwot uzyskanych w toku egzekucji.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie omawiające fundusz alimentacyjny składa się z dwóch części. Każda z nich możliwa jest do odtworzenia w dowolnym czasie.

Zgłoszenia można dokonać poprzez przycisk "Zapisz się".

W razie pytań, służymy pomocą:

Klaudia Szewczyk

Opiekun klienta

klaudia.szewczyk@szkolenia.expert

789 324 392

 

 

Przykładowe slajdy:

przykładowe slajdy
przykładowe slajdy

Cena: 360 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna to koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie