Interwencyjne odebranie dziecka – ze szczególnym uwzględnieniem art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przemocy domowej).

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

Prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”.

Art. 3 ust. 1 Konwencja o prawach dziecka.

Program szkolenia – agenda:

-Trzy interwencyjne tryby odebrania dziecka rodzicom biologicznym/opiekunom – podstawy prawne.

-Odebranie dziecka na podstawie postanowienia Sądu – kurator sądowy; udział pracownika socjalnego i Policji w czynnościach.

-Odebranie dziecka w trybie interwencyjnym przez Policję.

-„Procedura 12a” – czyli odebranie dziecka przez pracownika socjalnego przy udziale funkcjonariusza Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia.

Procedura według aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

a) zainicjowanie procedury odbioru dziecka

b) uczestnicy – pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, przedstawiciel ochrony zdrowia

c) obowiązki informacyjne wobec rodziców/opiekunów

d) obowiązek informacyjny wobec sądu

e) rola sądu

Procedura według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (od 22 czerwca 2023 r.).

a) co się zmieni w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów przy inicjowaniu procedury

b) udział psychologa

c) nowe zasady informacyjne wobec rodziców/opiekunów

I co dalej z przewożeniem dzieci?

Szkolenie adresowane jest zarówno dla pracowników socjalnych, jak i przedstawicieli innych podmiotów uczestniczących w procedurze odebrania dziecka

Cele szkolenia - korzyści dla biorących udział, czego można się nauczyć:

  • Zapoznanie uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi interwencyjnego odebrania dziecka
  • Omówienie prawnych i merytorycznych aspektów związanych z procedurą odbioru dziecka
  • Wskazanie obszarów ulegających zmianie w związku z nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cena: 360 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 90 zł brutto.*

Czas trwania: 2 godz.

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie