Kontrakt socjalny z osobą bezdomną lub uzależnioną. Jak go zawierać by był skuteczny?

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Kontrakt socjalny w pomocy społecznej znany jest od bardzo dawna. Niestety pierwsza forma kontraktu socjalnego była utrudnieniem działań zarówno dla pracowników socjalnych jak i klientów. Na szczęście na skutek działań osób, które mocno wierzyły w jego ideę, program doczekał się poprawek i udoskonalania. Obecnie kontrakt socjalny nie jest idealny, jednakże stanowi bardzo ważne narzędzie pracy.

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostanie zawieranie kontraktu socjalnego z osobami bezdomnymi oraz uzależnionymi. To jak wykorzystamy go aby pomóc innym w dużej mierze zależy od naszego nastawienia i naszego spojrzenia na pewne kwestie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, ze kontrakt socjalny jest narzędziem wsparcia pracownika socjalnego pomagającym w procesie zmiany sytuacji życiowej klienta. Zapraszamy na szkolenie pełne inspiracji, przykładów, a przede wszystkim wiary w to, że chcąc można osiągnąć wszystko.

Szczegółowy program szkolenia:

  1.  Dwa oblicza kontraktu socjalnego z osobą bezdomną / uzależnioną – wpierające oraz sankcyjne.
  2.  Zasady rozmowy z osobą bezdomną / uzależnioną przy podjęciu interwencji opartej o kontrakt socjalny – wykorzystanie pytań coachingowych, zastosowanie elementów dialogu motywacyjnego oraz postępowania skoncentrowanego na rozwiązaniu.
  3.  Nakreślenie mapy zasobów będącej podstawą do działań zaplanowanych w kontrakcie socjalnym.
  4.  Omówienie barier występujących w pracy z osobą bezdomną/uzależnioną stosującej kontrakt socjalny.
  5.  Budowanie ścieżki wsparcia w oparciu o zasady skutecznej zmiany.
  6.  Przykłady  kontraktów z osobą bezdomna/uzależnioną.

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie "Kontrakt socjalny z osobą bezdomną lub uzależnioną. Jak go zawierać by był skuteczny?" jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniane są na okres 30 dni.

 

Pytanie problemowe:

"Czy zawarcie kontraktu socjalnego z osobą chorą psychicznie jest konieczne?"

Przykładowe slajdy:

przykładowe slajdy
przykładowe slajdy

Cena: 360 zł -50%= 180 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 50 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie