RODO w pomocy społecznej. Ochrona danych osobowych – podstawy prawne, zasady, naruszenia.

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej/ centrów usług społecznych, którzy rozpoczynają pracę, ale także pracowników, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, do udziału w szkoleniu online, pt.:

"RODO w pomocy społecznej"

"Ochrona danych osobowych – podstawy prawne, zasady, naruszenia"

Termin: 16.07.2024 godzina: 10.00- 13.00

Szkolenie oparte jest na przepisach i interpretacjach prawnych, dotyka praktycznych problemów związanych z  ochroną danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej.

Cele szkolenia:

  1. Uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ze znajomości przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  2. Pokazanie praktycznej strony funkcjonowania RODO w pomocy społecznej;
  3. Przedstawienie dobrych praktyk w trakcie wystąpienia naruszeń.

 

Poznaj prowadzącego:

Paulina Maciejewska – prawnik, inspektor ochrony danych osobowych oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji  niejawnych w jednostce pomocy społecznej.

Posiada prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe, od kilku lat związana z jednostką pomocy społecznej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji, a  także w trakcie prowadzonych szkoleń, audytów czy kontroli podejmuje szereg działań związanych z ochroną danych osobowych oraz działań mających na celu poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Program szkolenia:

1.Podstawy prawne.

2. Kategorie danych.

3. Dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne.

4. Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

6. Zabezpieczenia przed utratą danych osobowych.

7. Naruszenie danych osobowych – zgłoszenie naruszenia.

8. Przykładowe kary i naruszenia.

Sprawy organizacyjne

Termin: 16.07.2024, godzina 10.00- 13.00

Szkolenie online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Cena:  360 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę, kolejna 90 zł brutto.

Materiały poszkoleniowe:

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 220 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Oferta "no limit" 900 zł brutto za jednostkę bez limitu uczestników.

Czas trwania: 3 godziny

Dostępne terminy

16.07.2024 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie