Najważniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2023

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO PRZYCISKU I UZYSKAJ NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO MATERIAŁU

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Wraz z Nowym Rokiem, nadeszły kolejne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, w trakcie którego dowiedzą się Państwo co i w jakim zakresie zostanie zmienione.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Projekt z 7 lipca 2022 r. – DPS jako podmiot leczniczy.

2. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej przewidziane nowelizacją z 25 listopada 2022 r.

– mieszkania treningowe i wspomagane w miejsce mieszkań chronionych;
– usługi sąsiedzkie jako nowa forma świadczenia usług opiekuńczych;
– uproszczony rodzinny wywiad środowiskowy dla osób korzystających z ŚDS;
– usługi wsparcia krótkoterminowego w DPS-ach;
– rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS-ach i placówkach całodobowej opieki;
– zezwolenia na prowadzenie DPS-u i placówki całodobowej opieki po nowemu;
– kosmetyczna poprawka dotycząca kosztów uzyskania przychodu nie wliczanych do dochodu;
– wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych – doprecyzowanie przepisów;
– przemoc wobec pracowników socjalnych w rejestrze centralnym.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

✔30 dniowy dostęp do zapisu szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnej chwili,
✔ prezentację multimedialną w formacie PDF.

Cena: 400 zł brutto

za pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna osoba to koszt 100 zł brutto.

Czas trwania: 10:00-13:00

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie