Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych już od 1 stycznia 2024 roku!

21 czerwca 2023

26 maja 2023 r. Sąd przyjął projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Już od 1 stycznia 2024 roku będzie istniała możliwość uzyskania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Nowości w ustawie to przede wszystkim zmiany w: przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego, przyznawaniu świadczenia wspierającego, zmian progów wysokości świadczenia wspierającego.

Generalna zmiana sprowadza się do tego, że co do zasady do 18 roku życia osobie ze stwierdzoną niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Aktualnie do otrzymania tego świadczenia będzie niezbędne orzeczenie o niepełnosprawności, zaś w wieku od szesnastu do osiemnastu lat – także znaczny stopień niepełnosprawności.

Co istotne, w wypadku korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego ustawa znosi ograniczenia dla opiekunów w zakresie podejmowania przez nich aktywności zawodowej. Rodzice będą mogli zatem samodzielnie decydować o swoim zaangażowaniu zawodowym i jego stopniu.

Kolejna ważna zmiana to taka, że świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno! Obecnie bowiem świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko na jedno dziecko, nawet jeżeli w rodzinie jest więcej uprawnionych dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto zlikwidowane zostaną też wszystkie ograniczenia związane z łączeniem świadczenia pielęgnacyjnego z innymi świadczeniami.

Z kolei po osiemnastym roku życia osoba z niepełnosprawnością będzie mogła zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego i wybrać nowe świadczenie wspierające.

Istotne informacje dotyczące nowego świadczenia wspierającego:

1. Jego beneficjentem będzie osoba z niepełnosprawnością;

2. możliwość otrzymania w/w świadczenia nie będzie uzależniona od:

  • – dochodu na członka rodziny,
  • – chwili powstania niepełnosprawności,
  • – stopnia niepełnosprawności,
  • – aktywności zawodowej osoby ubiegającej się o wsparcie;

3. świadczenie będzie nieopodatkowane.

Warto zaakcentować ogromną zmianę w postaci przyjęcia jako beneficjenta świadczenia – osoby z niepełnosprawnością, która to zmiana umożliwi opiekunom podejmowanie pracy zarobkowej!

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego będzie uzależniony od poziomu potrzeby wsparcia. Pierwszy etap obejmie tych beneficjentów, którzy w najwyższym stopniu będą potrzebowali rzeczonego wsparcia. Drugi etap harmonogramu realizowany będzie od 1 stycznia 2025 roku i obejmie beneficjentów ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Trzeci etap zostanie wdrożony 1 stycznia 2026 roku i będzie dedykowany dla osób z potrzebą wsparcia niższą niż średnia.

Należy podkreślić, że w wypadku, gdy beneficjenci pomocy będą chcieli pozostać przy starych zasadach i pobierać świadczenie pielęgnacyjne, opiekunowie będą mogli podjąć dodatkową pracę, ale dochód z niej nie będzie mógł przekroczyć określonej kwoty.

Ciekawostką jest, że powyższe zmiany są nie tylko realizacją apelu społecznego podnoszonego od dłuższego czasu, licznych apeli Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych.

(treść wyroku TK: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&dokument=11339&sprawa=12122 )

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach