Ocena okresowa pracowników socjalnych

 „Ocena okresowa pracowników socjalnych – praktyczne wskazówki przed drugą obligatoryjną oceną okresową pracowników socjalnych”. 
 
 
Szkolenie adresowane jest dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także pracowników socjalnych, którzy podlegać będą okresowej ocenie.
 
Program:
 1. Regulacje prawne oceny okresowej pracowników socjalnych
 • – stopnie awansu pracownika socjalnego
 • – kwalifikacje pracownika socjalnego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 • – pierwsza i następne oceny okresowe
 • – tryb oceny
 • – procedura odwoławcza
 1. Kontekst etyczno-relacyjny oceny czyli o czym szefowie pamiętać powinni
 2. Kryteria oceny
 3. Zasady awansu zawodowego i ich skutki w zakresie warunków pracy i płacy
 4. Wątpliwości wokół przyjętych regulacji okresowej oceny pracowników socjalnych.

 

Cena szkolenia:
 • 400 zł brutto za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 100 zł brutto.
 
 
Cele szkolenia:
– Uzyskanie wiedzy na temat zasad awansu zawodowego pracowników socjalnych
– Zwrócenie uwagi kadry kierowniczej na różne aspekty drugiej oceny okresowej (prawny, aksjologiczny i relacyjny)
– Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie sposobu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników socjalnych
– Wypracowanie obszarów oceny z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych kryteriów oceny pracownika socjalnego.

 

Prowadzące: 
 
Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny; od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna); od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.
 
Iwona Klimowicz– wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.
 
 
Materiały szkoleniowe:
– certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu
– dostęp do zapisu szkolenia, który dostępny jest przez okres 30 dni
– prezentację multimedialną w formacie PDF.
 
Kwestie organizacyjne:
Szkolenie składa się z dwóch części:
-merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień 
– warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie. 
 
Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting.
 
Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 
 
 
 

Cena: 360 zł brutto

400 zł brutto za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 100 zł brutto.

Czas trwania: 3h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie