Plan pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej.

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

W wielu aktach prawnych, dobro dziecka jest wskazywane jako podstawa regulacji:

"We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka."

(Konwencja praw dziecka, artykuł 3 ust.1).

 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Plan Pomocy Dziecku - główne cele powstania dokumentu oraz jego misja.
2. Podstawy prawne Planu.
3. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu dokumentu. Omówienie kluczowych aspektów Planu Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
4. Dziecko w nowej sytuacji – pomoc na każdym etapie tego procesu.
5. Konflikt lojalności u dziecka – omówienie problemu.
6. Jak się przygotować do tworzenia dokumentu Planu Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
7. Praca zespołowa jako fundament skutecznej pomocy dziecku.
8. Narzędzia pracy przy tworzeniu Planu Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej:
  • -Genogram,
  • -Ekomapa,
  • -Metoda Konferencji Grupy Rodzinnej.
9. Określenie celów i zadań w tworzeniu Planu Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
10. Uwzględnienie kompetencji dziecka i rodziny zastępczej w realizacji Planu Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
11. Zasada SMART – krótkie objaśnienie.
12. Procedura współpracy pomiędzy: rodziną zastępczą, koordynatorem, asystentem rodziny, rodziną dziecka oraz innymi specjalistami.
13. Ewaluacja realizacji zamierzonych celów.
14. Wyniki kontroli NIK dotyczące Pomocy Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

  1. Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia
  2. Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Cena: 360 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna to koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie