Polityka prywatności

Zależy nam, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Państwu naszą Politykę Prywatności.

I. Gromadzenie danych w witrynie Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online, z siedzibą w Skawinie ul. Wesoła 1/3

Naszą politykę prywatności opieramy na następujących rozwiązaniach:

 • ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
 • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Użytkownicy, którym zależy tylko na przeglądaniu opublikowanych na
stronie kontakt@szkolenia.expert  treści i dostępnych materiałów, nie zgłaszający chęci udziału w szkoleniu -mogą pozostawać anonimowymi gośćmi.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszenia przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

Informacje osobiste o użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online, wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

II. Przeglądanie witryny

Każdy kto odwiedza witrynę https://szkolenia.expert/  pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do naszych usług, np.: zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą wiadomości e-mail. użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy też nie.

III. Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • wykonywanej usługi, zawartej umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usuwania podanych przez siebie danych.

V. Używanie “cookies” (ciasteczek)

https://szkolenia.expert/polityka-plikow-cookies-eu/

VI. Powierzenie przetwarzania danych

Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online, może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi szkoleniowej, to jest: trenerowi (w celu przygotowania i realizacji usługi szkoleniowej), obsłudze asystenckiej (w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów), obsłudze księgowej (w celu wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych) lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

VII. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą

Nie przesyłamy Użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. “nieoczekiwanych wiadomości”. Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:

 • powiadomienie otrzymania wypełnionego przez Państwa formularza zgłoszenia na szkolenie,
 • odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytania.

W każdej chwili każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji. W tym celu należy skontaktować się z administratorem witryny i poinformować go o swej decyzji mailowo na kontakt@szkolenia.expert.

VIII. Zmiany w Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych naszych użytkowników.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach