Praca socjalna w zakładach karnych. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

W związku z nowym brzmieniem ustawy i obowiązkiem świadczenia pracy socjalnej w zakładach karnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693) zapraszamy na bezpłatne szkolenie z serii spotkania z expertem , podczas którego nasz ekspert Pani Iwona Klimowicz omówi praktyczne sposoby realizacji tych wymogów.

Temat: Praca socjalna w zakładach karnych.

Program spotkania

  1. Jakie zapisy prawa obligują pracownika socjalnego do prowadzenia pracy socjalnej w zakładach karnych i problemy z nich wynikające.
  2. Dlaczego prowadzenie pracy socjalnej z osobami w zakładach karnych jest istotne – przedstawienie rekomendacji z raportu NIK oraz wyników badań dot. skuteczności (a właściwie braku skuteczności resocjalizacji).
  3. Jak radzić sobie z trudnościami, na jakie może natrafi pracownik socjalny w trakcie realizacji pracy socjalnej w zakładach karnych.
  4. Przykłady działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej realizowanej na rzecz osoby przebywającej w zakładzie karnym.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi pani Iwona Klimowicz, która jest wieloletnim trenerem, prowadzącym szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowcą oraz autorką i współautorką wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspertem w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: 2-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Szkolenie prowadzone poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:
Materiały poszkoleniowe:
  • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzenia szkolenia
  • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie pdf) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: webinar bezpłatny

Czas trwania: 2,5 godz.

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie