Procedura 12a – czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, pytania, wątpliwości.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi Pani Iwona Klimowicz. Tematem spotkania będzie:

"Procedura 12a - czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, pytania, wątpliwości".

Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

Termin: 25.04.2024 godz.: 09.00- 12.00

Program spotkania

1. Działania mające zapobiegać odbiorowi dzieci z rodzin biologicznych– co gmina, a co powiat może i powinien zrobić.
2. Kiedy już musi być interwencja- kto i kiedy rozpoczyna procedurę 12a.
3. Procedura 12a według aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
- zainicjowanie procedury odbioru dziecka,
- uczestnicy– pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, przedstawiciel ochrony zdrowia,
- obowiązki informacyjne wobec rodziców/opiekunów,
- obowiązek informacyjny wobec sądu,
- rola sądu.
4. Problemy występujące w trakcie podejmowanych działań:
- jak ograniczyć stres dziecka,
- transport dziecka po interwencji do instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej,
- jakie działania podjąć wobec rodziny, której odebrano dziecko.
5. Dobre praktyki– jak sobie radzą gdzie indziej.
6. Co należy zmienić w prawie by interwencja była skuteczna i bezpieczna dla dziecka.
7. Podsumowanie/ pytania i odpowiedzi.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi pani Iwona Klimowicz, która jest wieloletnim trenerem, prowadzącym szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowcą oraz autorką i współautorką wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspertem w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

a) merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej

b) 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Szkolenie prowadzone poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:
Materiały poszkoleniowe:

a) dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzenia szkolenia

b) certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie pdf) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 900 zł brutto/ ośrodek bez limitu uczestników

lub 360 zł pierwsza osoba zgłoszona, każda kolejna 90 zł brutto

Czas trwania: 3 godz.

Dostępne terminy

25.04.2024 Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie