Promocja wakacyjna. 100 zł brutto za szkolenie online!

31 sierpnia 2022

Promocja wakacyjna. 100 zł brutto za szkolenie online!

Jednostki pomocy społecznej zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty dostępu do wideoszkoleń w atrakcyjnej cenie 100 zł brutto za szkolenie.

Oferta dotyczy następujących tematów:

Kryteria dochodowe w 2022 roku.

 • Obowiązujące przepisy mówiące o kryteriach, decydujących o przyznawaniu świadczeń, zawarte w ustawie o pomocy społecznej (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i kryterium dochodowe rodziny).
 • Omówienie elementów pomniejszających dochód oraz źródeł dochodu, które nie są do niego wliczane (Art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
 • Najciekawsze orzeczenia sądów administracyjnych i poglądy zawarte w literaturze przedmiotu.

Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej. 

 • Co to są świadczenia nienależnie pobrane? Czy każde świadczenie nienależne jest świadczeniem nienależnie pobranym?
 • Czynności organu przed wszczęciem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego bądź zmiany decyzji przyznającej świadczenie.
 • Ustalenie wysokości nienależnie pobranego świadczenia i zasad jego zwrotu – jedna czy dwie decyzje (dwie linie orzecznicze).
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przy nienależnie pobranych świadczeniach – potrzebny czy nie?
 • Zasady udzielania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń – forma rozstrzygnięcia, wniosek o umorzenie w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności, co oznacza pojęcie „szczególnie uzasadnione przypadki”.
 • Odpłatność za świadczenia niepieniężne ustalana na podstawie nieprawdziwych informacji jak nienależnie pobrane świadczenia – odpowiednie stosowanie przepisów art.104 ustawy o pomocy społecznej.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej. 

 • Ustawowe przesłanki przyznania świadczenia w formie pobytu w Domu Pomocy Społecznej.
 • Tryb kierowania i przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.
 • Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w trybie dobrowolnym (na wniosek osoby zainteresowanej).
 • Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w trybie interwencyjnym.
 • Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby zainteresowanej (na podstawie art.38 i art.39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 • Umieszczenie wspólne w Domu Pomocy Społecznej.
 • Dokumentacja niezbędna do skierowania.
 • Jak sporządzić wniosek do sądu o przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.
 • Właściwość miejscowa organów.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

 • Podstawy prawne odpłatności za Dom Pomocy Społecznej.
 • Odpłatność mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.
 • Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
 • Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?
 • Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
 • Odpłatność gminy – czy w decyzji?
 • Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej w pomocy społecznej. 

 • Ustawa o pomocy społecznej czy k.p.a. – pierwszeństwo stosowania przepisów.
 • Ustawowe podstawy zmiany i uchylenia decyzji w pomocy społecznej.
 • Skutki uchylenia/zmiany decyzji na podstawie art.106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej.
 • Zaistnienie przesłanek uchylenia/zmiany decyzji a pobranie świadczeń za ten okres.
 • Wznowienie postępowania w pomocy społecznej.
 • Inne kodeksowe przesłanki wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej.

Istniej możliwość zakupu indywidualnie (faktura wystawiana na osobę fizyczną) wymienionych wyżej szkoleń za kwotę 49 zł brutto.

Oferta ważna jest do 10.09.2022 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres klaudia.szewczyk@szkolenia.expert lub telefonicznie 789 324 392

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach