RODO w pomocy społecznej

Prowadzący: Bartłomiej Solarz

Adwokat, wykładowca, szkoleniowiec.

Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, która dostarcza mu inspiracji i przykładów, wykorzystywanych później w trakcie prowadzonych zajęć.

Przeprowadził ponad 500 godzin szkoleń dla administracji publicznej. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje osoby fizyczne, jak i spółki. Współpracuje również z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Funkcjonowanie OPS bezpośrednio wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych jego klientów. W związku z obowiązkiem stosowania przepisów RODO przygotowaliśmy wideoszkolenie, które odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Jego celem jest omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, przedstawienie stanowisk urzędu nadzorczego w odniesieniu do problematyki pomocy społecznej oraz zapoznanie się z przykładowymi wzorami dokumentów odnoszących się do problematyki ochrony danych osobowych.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do pomocy społecznej.
  2. Wypełnianie obowiązków informacyjnych względem uprawnionych i członków ich rodzin – kiedy i w jaki sposób?
  3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – kiedy wystarczy upoważnienie, a kiedy konieczna jest osobna umowa?
  4. Komu można udostępnić dane osobowe?
  5. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w komunikacji z innymi jednostkami i urzędami.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniany jest na okres 30 dni.

 

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 50 zł brutto.

Czas trwania: 2 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie