Rola Kuratora Sądowego w procedurze Niebieskie Karty

21 lutego 2024

Na naszym kanale YouTube opublikowaliśmy nagranie spotkania z ekspertem p. Anną Matras z dnia 19 lutego 2024 r.

Temat spotkania: Rola kuratora sądowego w procedurze ” Niebieskie Karty”.

 

Program spotkania

1. Podstawowe założenia związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej w polskim systemie prawnym.

2. Czynności kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

  • – udział kuratora sądowego w zespole interdyscyplinarnym,
  • – udział kuratora sądowego w grupie diagnostyczno-pomocowej,
  • – praca z pokrzywdzonym przemocą domową,
  • – praca ze sprawcą przemocy domowej.

Poznaj naszego prowadzącego

Anna Matras –  trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.
 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach