Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online na żywo pt.:

"Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające".

Szkolenie przeprowadzi Pani Magdalena Lewandowska

Termin: 28.05.2024, godz. 9.00-12.00

 

Poznaj prowadzącego:

Magdalena Lewandowska

Prawnik, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz organizacji zarządzania usługami społecznymi. Od 2015 roku Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie od 2022 r oku Dyrektor Centrum Usług Społecznych.

Wykładowca akademicki – praca socjalna, organizacja pomocy społecznej

Autor licznych publikacji m.in. Komentarz do Ustawy o pomocy Społecznej, Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej.

Interesuje się tematyką współdziałania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz programami unijnymi z obszaru pomocy społecznej. Realizowała liczne działania na rzecz osób starszych m.in. Centrum Aktywizacji Seniora, Centrum Rozwoju Seniora oraz prowadziła liczne szkolenia z obszarów POWER, EFS.

Program szkolenia:

1.Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego - ogólne założenia, wysokość, organ właściwy.
2.Zasady przyznawania świadczenia wspierającego – ogólne założenia, wysokość, organ właściwy.

3.Nowy katalog świadczeń opiekuńczych

4.Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające – nowe zasady

5.Informowanie stron postępowań administracyjnych o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym - wpływ na pobierane świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

6.Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

  • katalog świadczeń opiekuńczych.
  • Nowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego – krąg osób uprawnionych
  • Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej.
  • Wnioskowanie o świadczenie pielęgnacyjne.

7.Nowe zasady przeprowadzania wywiadu w świadczeniach opiekuńczych.

8.Co oznacza „POZOSTAWANIE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH”?

9.Uprawnienia świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego - tryby postępowania

10.Pytania i odpowiedzi

Sprawy organizacyjne

Termin: 28.05.2024, godzina 09.00- 12.00

Szkolenie na żywo, składające się z trzech bloków tematycznych.

Cena:  360 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę, kolejna 90 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

 

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru przez 30 dni.

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 godziny

Dostępne terminy

28.05.2024 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie