Trudny klient lub podopieczny? Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

"Trudny klient lub podopieczny? Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych"

które na żywo poprowadzi psycholog policyjny pan Radosław Maniecki.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in.

Jak rozpoznawać i reagować na sytuacje stresowe?

Jak postępować wobec agresywnych osób?

Na jakie zachowania Klienta należy zwracać uwagę?

Jakie są techniki deeskalacji oraz jak je stosować w trudnych sytuacjach z Klientem.

Jakie są zasady prenegocjajcji.

Jak postępować w kontakcie z osobami zaburzonymi psychicznie.

Poznaj naszego prowadzącego

Radosław Maniecki - psycholog policyjny, interwent kryzysowy, trener i wykładowca, specjalizujący się w szeroko rozumianej psychoedukacji, psychologii bezpieczeństwa, doradztwie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Stres w sytuacji zagrożenia.
2. Diagnozowanie symptomów zagrożenia oraz modele reakcji na wydarzenia zagrażające zdrowiu i życiu.
3. Komunikacja w kontakcie z klientem.
4. Reagowanie na niestandardowe zachowania osób.
5. Deeskalacja – techniki przeciwdziałania przemocy w sytuacji kryzysowej.
6. „Prenegocjacje” w sytuacjach kryzysowych.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie na żywo, składające się z dwóch części: eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Termin: 13.12.23 r.; godz. 09.00-12.00

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia.

Inne imienne certyfikaty tylko po ustaleniach z organizatorem.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 500 zł brutto za jednostkę

Szkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto.

Czas trwania: 3 godziny

Dostępne terminy

13.12.2023 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie