Ważny termin dla osób niepełnosprawnych – ustawa covidowa

30 stycznia 2023

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095), czyli tzw. “ustawy covidowej”, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła:

  • w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy covidowej, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia;
  • w terminie od dnia wejścia w życie ustawy covidowej;

zachowują swoją ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stan epidemii już nie obowiązuje, ale stan zagrożenia epidemicznego jeszcze tak. I chociaż koronawirus nie zniknął, nie wynaleziono na niego lekarstwa a szczepionki okazały się nie tak skuteczne jak zapowiadano, to coraz głośniej zadawane jest pytanie: kiedy zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego?

Pytanie ważkie, szczególnie dla organów administracji publicznej i ich petentów. Przepisy covidowe przedłużyły wiele terminów, wstrzymały wykonanie niektórych decyzji administracyjnych, ale kiedyś trzeba będzie wrócić do “normalności”.

I taki powrót może okazać się trudny, szczególnie, gdy do organów zaczną spływać lawinowo wnioski, w sprawach, które na mocy covidowych przepisów były “zamrożone”. Taka sytuacja może dotknąć osoby, które będą musiały uzyskać nowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ich dotychczasowe orzeczenia są utrzymane w mocy, ale gdy stan zagrożenia epidemicznego przestanie obowiązywać, to będą musieli zawnioskować o nowe. Jeżeli takich wniosków będzie zbyt dużo, to istnieje ryzyko przewlekłości postępowań administracyjnych.

Dodatkowo, termin 60 dni może okazać się relatywnie krótki wobec wymogów formalnych jakie musi spełnić wnioskodawca, np. uzyskanie zaświadczenia lekarskiego.

Nie złożenie nowego wniosku w przewidzianym terminie może doprowadzić do sytuacji, w której osoby niepełnosprawne utracą swoje uprawnienia, dlatego warto rozważyć podjęcie stosownych działań odpowiednio wcześniej.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach