Właściwość miejscowa gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

Organ właściwy miejscowo w sprawie świadczeń z pomocy społecznej oraz rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową – w oparciu o stanowisko sądów administracyjnych.

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Wideoszkolenie omawiające właściwość miejscową gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej adresowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Wideoszkolenie „Właściwość miejscowa gminu w zakresie świadczeń z pomocy społecznej” oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem sporów o właściwość miejscową, przede wszystkim ma na celu:

✔ Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu ustalania właściwości miejscowej organów pomocy społecznej;

✔ Ustalenie właściwości miejscowej w sprawach wątpliwych;

✔ Interpretacja przepisów dotyczących właściwości miejscowej gminy w pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Co to jest właściwość miejscowa – KPA;
  2. Ogólne zasady ustalania właściwości miejscowej w pomocy społecznej;
  3. Miejsce zamieszkania jako podstawowa wytyczna ustalania organu właściwego;
  4. Właściwość organu dla osoby bezdomnej;
  5. Właściwość dla mieszkańca DPS i rodzinnego domu pomocy;
  6. Właściwość dla osób umieszczonych w prywatnych placówkach;
  7. 90 dni – z wyłączeniem ustawy o pomocy społecznej;
  8. Rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową w oparciu o przepisy KPA;
  9. Konsekwencje prawne wydania decyzji przez organ niewłaściwy.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie