Wzrost dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

20 lutego 2023

25 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100). Zmianie uległ m.in art. 26a ust. 1 ustawy, który określa wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Po nowelizacji kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:

  • 2400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas było 1950 zł; wzrost o 23%)
  • 1350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas było 1200 zł; wzrost o 12,5%)
  • 500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dotychczas było 450 zł; wzrost o 11%)

Powyższe zmiany były prawdopodobnie możliwe dzięki, pozornie drobnej, zmianie art. 46a ust.1 pkt 1 ustawy, który określa wysokość dotacji celowej jaką z budżetu państwa na realizacje celu określonego w art. 26a otrzymuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W poprzednim stanie prawnym przepis miał następujące brzmienie:
,,1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:

1)  na zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”

A obecnie:

,,1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:

1)  na zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”

Taka zmiana stabilizuje wysokość dotacji celowej dla PFRON i już w tym roku – jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - będzie skutkować zwiększeniem wysokości dotacji z kwoty 675,5 mln zł do kwoty 1,08 mld zł (wzrost o  60%).

Ustawa przewiduje zastosowanie nowych kwot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych już od stycznia 2023 r. W związku z tym pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przysługujące za miesiąc styczeń 2023 r. lub miesiąc luty 2023 r., w kwocie sprzed nowelizacji, może złożyć do PFRON korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę  informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych uwzględniając, za analogiczne okresy nowe kwoty dofinansowania.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach