Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

to bardzo istotny i szeroko rozumiany aspekt pracy socjalnej. Świadczy o tym wprowadzona w 2021 roku nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wyraźnie mówi o obowiązku ciągłego poszerzania wiedzy związanej z zapewnianiem sobie bezpieczeństwa fizycznego jak i psychicznego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych powinno być realizowane przynajmniej raz na dwa lata, a każdy pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma ustawowe prawo szkolić się w zakresie bezpieczeństwa.

Celem szkolenia pod tytułem „Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie praktyki zawodowej prowadzącego, pana podinspektora Grzegorza Gubały, policjanta w służbie czynnej, wieloletniego trenera prowadzącego szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych w ramach Ośrodka Szkolenia przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego.

Prowadzący szkolenia:

Podinspektor Grzegorz Gubała – policjant w służbie czynnej, wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych (policja, kuratorzy sądowi, Sanepid) w ramach Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów w Krakowie. Były rzecznik prasowy KWP w Krakowie.

Tomasz Morawiecki – oficer Policji w stanie spoczynku, trener samoobrony, instruktor techniki i taktyki interwencji, prowadzący szkolenia z zakresu samoobrony i bezpieczeństwa dla różnych grup zawodowych (policjanci,  kuratorzy sądowi, pracownicy sektora bankowego, pracownicy socjalni). Obecnie dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 • Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
 • Podstawowe zagrożenia na jakie narażony jest pracownik socjalny.
 • Kiedy zachowanie podopiecznego – klienta, względem pracownika socjalnego może być traktowane jako przestępstwo?- przykłady.
 • Co to jest nietykalność cielesna?
 • Przemoc i groźba wobec urzędów i ich funkcjonariuszy. Wywieranie wpływu na czynności służbowe.
 • Znieważenie funkcjonariusza publicznego.
 • Co to jest groźba karalna?
 • Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego.
 • Co to jest obrona konieczna i stan wyższej konieczności?
 • Omówienie podstawowych czynności i elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo fizyczne i prawne w trakcie wykonywania czynności służbowych: ubiór, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej.
 • Jak uchronić się przed atakiem psa i innych zwierząt?
 • Omówienie wybranych przestępstw, których może dopuścić się funkcjonariusz publiczny.

Kwestie organizacyjne:

 • Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych to szkolenie podzielone na dwie części: merytoryczną oraz warsztatową.
 • Część merytoryczna trwa 2,5 godziny i jest to właściwa część szkolenia, w czasie której poruszane są kwestie bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
 • Część warsztatowa trwa 0,5 godziny. Jest to czas zadawania pytań prowadzącemu, pozwalający na rozwianie wątpliwości, poruszanie indywidualnych kwestii, przykładów.
 • Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Przykładowe slajdy:

 

 

UWAGA!

Szkolenie "Bezpieczeństwo pracowników socjalnych" realizujemy również jako szkolenie stacjonarne na zamówienie, którego program możemy rozszerzyć o elementy samoobrony.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 400 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 90 zł brutto.*

Czas trwania: 3 godziny

Dostępne terminy

09.07.2024 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie