Dochód w pomocy społecznej.

Dochód w pomocy społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online:

"Dochód w pomocy społecznej"

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo- administracyjnym.

Dotyka praktycznych problemów związanych z  prawidłowym ustaleniem dochodu osoby lub rodziny, co ma istotny wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Poznaj naszego prowadzącego

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej".

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Świadczenia z pomocy społecznej a kryterium dochodowe
 2. Podwyższenie kryterium dochodowego – zasady i finansowanie świadczeń
 3. Co to jest dochód w pomocy społecznej?
 4. A co oznacza utrata dochodu?
 5. Ogólne zasady obliczenia dochodu
 6. Alimenty pomniejszające dochód – bieżące, zaległe, spłata funduszu alimentacyjnego?
 7. Przychody nie wliczane do dochodu z pomocy społecznej
 8. Dochód z działalności gospodarczej
 9. Dochód z gospodarstwa rolnego
 10. Incydentalny „duży” dochód jednorazowy
 11. I jak ma się do tego przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 12. A co z tym kredytem/pożyczką?
 13. Środki z depozytu zakładu karnego
 14. Dochód wypłacony jednorazowo za dany okres – wliczać do dochodu w miesiącach minionych czy na przyszłość? czy będą nienależnie pobrane świadczenia?
 15. Dochód w walucie obcej – zasady przeliczenia
 16. I co z tymi dziesięcioma procentami?
Szkolenie adresowane jest dla pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Cele szkolenia:

 • Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu zasad ustalania dochodu w pomocy społecznej;
 • Uporządkowanie wiedzy na temat zasad kwalifikowania (lub niekwalifikowania) środków pieniężnych z różnych tytułów jako dochodu w sprawach wątpliwych;
 • Interpretacja przepisów dotyczących dochodu w pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie na żywo, składające się z dwóch części: eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Termin: 17.11.23 r.; godz. 10.00-13.00.

Materiały poszkoleniowe:

 • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
 • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 400 zł brutto za jednostkę

za pierwszą zgłoszoną osobę z ośrodka, każda następna, to koszt 100 zł brutto.

Czas trwania: 3 godziny

Dostępne terminy

17.11.2023 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie