Dodatek węglowy po listopadowej nowelizacji

Prowadzący: Michał Szymczyk

radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym 3 listopada 2022, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie omawiające najnowsze zmiany.

Nowelizacja ta wprowadziła dość istotne zmiany w zasadach wypłacania dodatków węglowych. Między innymi od 3 listopada:

 • Odrzucony wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie. Po nowelizacji dodatek przysługuje większej ilości osób.
 • Dodatek otrzymać można bez wypełniania wniosków i deklaracji.
 • Odwołane zostały zasady mówiące, że "jeden dodatek na jeden adres" oraz „kto pierwszy ten lepszy".

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Osoby uprawnione do dodatku węglowego.
 2. Definicja gospodarstwa domowego.
 3. Jeden adres a kilka gospodarstw domowych.
 4. Odrębność lokalu i ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
 5. Formy przyznania dodatku węglowego.
 6. Wywiad środowiskowy – w jakim trybie?
 7. Decyzja przyznająca dodatek wydawana z urzędu.
 8. Tryb postępowania w przypadku uprzedniego wydania decyzji odmownej z uwagi na brak terminowego wpisu do CEEB oraz w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Formularz Rejestracyjny

Kwestie organizacyjne:

Materiał szkoleniowy udostępniamy bezterminowo.

Szkolenie trwa 3 godziny.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani materiałem, zachęcamy do rejestracji na platformie szkoleniowej. Webinar dostępny jest do obejrzenia w każdej chwili, nie wprowadzamy limitu ilości odtworzeń ani czasu na jego obejrzenie.

 

 

 

 

 

 

Cena: 300 zł brutto

za ośrodek, niezależnie od liczby zgłoszonych osób. Możliwość obejrzenia w dowolnym czasie.

Czas trwania: 3 h

Dostępne terminy

22.11.2022 Zapisz się
23.11.2022 Zapisz się
24.11.2022 Zapisz się
25.11.2022 Zapisz się

Materiał dostępny jest na żądanie, w każdej chwili, możliwy do obejrzenia wielokrotnie.

Daty widoczne powyżej są tylko orientacyjne.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie