Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych po listopadowej nowelizacji.

Prowadzący: Michał Szymczyk

radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym 3 listopada 2022, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie omawiające najnowsze zmiany.

Nowelizacja ta wprowadziła dość istotne zmiany w zasadach wypłacania dodatków węglowych. Między innymi od 3 listopada:

 • Odrzucony wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie. Po nowelizacji dodatek przysługuje większej ilości osób.
 • Dodatek otrzymać można bez wypełniania wniosków i deklaracji.
 • Odwołane zostały zasady mówiące, że "jeden dodatek na jeden adres" oraz „kto pierwszy ten lepszy".

UWAGA: szkolenie uwzględnia wytyczne ministerstwa, które pojawiły się 10. listopada br.

W ramach szkolenia udostępniamy Państwu dokumenty przygotowane przez pana Michała Szymczyka:

1. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO art. 2 ust. 15g.
2. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO odrębny lokal.
3. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO art. 2 ust. 15f.
4. Oświadczenie osoby dot. lokalu i głównego źródła ciepła.
5. Decyzja przyznająca dodatek art. 2 ust. 3d.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Osoby uprawnione do dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego.
 2. Definicja gospodarstwa domowego.
 3. Jeden adres a kilka gospodarstw domowych.
 4. Odrębność lokalu i ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
 5. Formy przyznania dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego.
 6. Wywiad środowiskowy – w jakim trybie?
 7. Decyzja przyznająca dodatek wydawana z urzędu.
 8.  Tryb postępowania w przypadku uprzedniego wydania decyzji odmownej z uwagi na brak terminowego wpisu do CEEB oraz w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni.

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu

Dokumenty przygotowane przez pana Michała Szymczyka.

 

Pełny tekst ustawy można pobrać poniżej:

ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

Cena: 330 zł brutto

za ośrodek, niezależnie od liczby zgłoszonych osób. Szkolenie dostępne na żadanie. Możliwe do obejrzenia w dogodnym dniu i czasie.

Czas trwania: 3 h

Dostępne terminy

30.11.2022 Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie