Dodatek węglowy – nowe terminy i inne zmiany.

21 grudnia 2022

W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 2804), sejm przyjął nie tylko rozwiązania mające wspomóc podmioty wykorzystujące paliwa gazowe jako główne źródło ciepła, ale dokonał również nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Część gmin sygnalizowała już, że nie jest w stanie obsłużyć wszystkich wniosków o dodatek węglowy w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 grudnia 2022 roku. W oczekujących na prezydencki podpis zmianach, wypłata środków z tytułu dodatku węglowego będzie mogła nastąpić również w 2023 r.
Art. 2 ust. 11 ustawy o dodatku węglowym, który dotychczas wyglądał następująco:

“Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”

po planowanej nowelizacji przyjmie następujące brzmienie:

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.”.

Znika zatem ustawowy wymóg rozliczenia wszystkich wniosków do końca bieżącego roku.

 Innym jeszcze powodem determinującym ową zmianę jest niedoszacowanie kosztów projektu. Zaplanowane na ten rok środki (13,5 mld zł) okazały się niewystarczające i w przyszłym roku na dodatki węglowe będziemy musieli przeznaczyć dodatkowe 2 mld zł.

Zmianie ulegnie również rozliczanie niewykorzystanych środków przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast. W obecnym kształcie, przepisy pozwalały na zaliczenie nadpłaty na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym. Po planowanych zmianach wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie miał obowiązek poinformować wojewodę o niewykorzystanych środkach w terminie do 1 i 15 dnia każdego miesiąca, po czym wojewoda wskaże termin, w którym niewykorzystane środki będą musiały zostać zwrócone.

              Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a jej wejście w życie – poza kilkunastoma artykułami – planowane jest dzień następujący po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(redakcja)

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach