Dodatek węglowy po nowelizacji. Pytania i odpowiedzi Ministerstwa.

25 listopada 2022

Na swoich stronach internetowych (www.gov.pl) Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało „Pytania i odpowiedzi w zakresie dodatku węglowego”. Z treści dokumentu dowiadujemy się, że obejmuje on już stan prawny po wejściu w życie listopadowej nowelizacji.     

Cały dokument jest do pobrania tutaj: Pytania i odpowiedzi w zakresie dodatku węglowego.

Natomiast poniżej przedstawiamy wybór pytań i odpowiedzi, które pojawiały się również podczas naszych szkoleń online.

Czy dodatek węglowy przysługuje wnioskodawcy, który ogrzewa swoje gospodarstwo miałem węglowym lub ekogroszkiem?

Tak. Ekogroszek, miał, koks są formą węgla kamiennego o różnej granulacji, wobec czego wykorzystywanie ich uprawnia do przyznania dodatku węglowego (o ile paliwa te zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego).

Czy spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować zbiorowo o wypłatę dodatku węglowego w imieniu swoich mieszkańców?

Nie. Jeśli lokatorzy zamieszkujący bloki lub kamienice spełniają warunki do otrzymania dodatku, powinni indywidualnie składać wnioski w imieniu swoich gospodarstw domowych w swoim urzędzie gminy.

Czy wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w sytuacji, gdy zamieszkiwany przez niego lokal jest ogrzewany gazem i kotłem węglowym?

O tym, które źródło jest głównym decyduje wnioskodawca we wniosku oświadczając pod rygorem odpowiedzialności karnej. Uzupełniającym źródłem ogrzewania mogą być również inne źródła, (które także powinny być zgłoszone lub wpisane do CEEB – obowiązek ten dotyczy wszystkich źródeł zainstalowanych/eksploatowanych w budynkach/lokalach). W  gospodarstwach korzystających ze źródła gazowego i węglowego, z reguły to kocioł gazowy pełni funkcję głównego źródła ciepła. W przypadku wątpliwości, gmina może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów lub przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Zapraszamy na szkolenie online na żywo: Dodatek węglowy i dodatek energetyczny po listopadowej nowelizacji. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zapisy dostępne są pod tym adresem: Formularz Rejestracyjny

Czy gospodarstwo wykorzystujące kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją CEEB zasilany jest np. węglem i drewnem kawałkowym, może otrzymać dodatek węglowy?

Tak. Dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest kocioł wielopaliwowy, który – zgodnie z deklaracją CEEB – może być zasilany węglem i faktycznie jest nim opalany.

Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r. Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.

Co w sytuacji, gdy małżonkowie rozwiedli się, (bądź pozostają w separacji), ale nadal zamieszkują wspólnie w jednym lokalu (pod jednym adresem) i ogrzewają swoje jednoosobowe gospodarstwa domowe jednym wspólnym piecem na węgiel zgłoszonym do CEEB przed 11 sierpnia br.?

Wówczas żadne z nich nie będzie uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych musi być spełniony warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania, a tutaj nie jest on spełniony. Warto pamiętać, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej.

Czy o wypłatę dodatku węglowego mogą wnioskować obywatele Ukrainy przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej? Czy na wypłatę świadczenia ma wpływ posiadanie przez obywateli Ukrainy „statusu UKR”?

Obywatele Ukrainy, tak jak obywatele innych krajów przebywający na terenie RP, mogą wnioskować o wypłatę dodatku węglowego, jeśli spełniają przesłanki przewidziane w ustawie o dodatku węglowym. Posiadanie przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce statusu (numeru PESEL) UKR lub jego brak nie ma znaczenia dla wypłaty dodatku węglowego

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo, który jest do pobrania poniżej:

Pytania i odpowiedzi w zakresie dodatku węglowego.


Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze pt.  Dodatek węglowy i dodatek energetyczny po listopadowej nowelizacji. Sesja pytań i odpowiedzi.  Jest to szkolenie na żywo, które odbędzie się 28.11.2022 r od godz. 10.00. a które poprowadził p. mec. Michał Szymczyk.

Dodatkowo nasz Ekspert opracował dokumenty, które udostępniamy Państwu w ramach webinaru:

    1. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO art. 2 ust. 15g
    2. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO odrębny lokal
    3. NOTATKA Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO art. 2 ust. 15f
    4. oświadczenie osoby dot. lokalu i głównego źródła ciepła
    5. decyzja przyznająca dodatek art. 2 ust. 3d
Cena: Dla jednostek pomocy społecznej i działów świadczeń 330 zł brutto bez limitu uczestników. Zapisy dostępne są pod tym adresem: Formularz Rejestracyjny

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach