E-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej

E-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt.:

"E-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi."

Szkolenie przeznaczone jest dla organów i jednostek administracji publicznej zobowiązanych do wdrożenia w swojej działalności uregulowań wynikających z ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Poznaj naszego prowadzącego

Michał Szymczyk – radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Szczegółowy program szkolenia:

I. Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych - omówienie najważniejszych uregulowań:

1.Terminy stosowania ustawy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów podmiotów

2. Zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;

3. Kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego;

4. Baza adresów elektronicznych - co to jest i kto powinien zostać do niej wpisany

5. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych

6. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych

7. Wniosek o utworzenie dla podmiotu publicznego adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;

8. Administrowanie elektroniczną skrzynką do doręczeń i dostęp do zasobów skrzynki do doręczeń;

9. Dowody otrzymania i dowody wysłania;

10. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

11. Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

II. E-Doręczenia a doręczenia za pośrednictwem ePUAP.

III. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym - omówienie najważniejszych kwestii wynikających z aktualnego brzmienia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

1.Zasada pisemności postępowania administracyjnego - nowe brzmienie przepisów.

2. Pismo utrwalone w postaci papierowej a pismo utrwalone w formie elektronicznej;

3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych

4. Doręczanie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego.

Kwestie organizacyjne:

jest to nagrane szkolenie, które odbyło się na żywo dnia 22.11.23 r. Składa się z dwóch części: eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Termin: do odtworzenia w dowolnym momencie i czasie w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Materiały poszkoleniowe:

  • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
  • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

za pierwszą zgłoszoną osobę z jednostki, 90 zł brutto za kolejną

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia.

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie