Fundusz alimentacyjny

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Fundusz alimentacyjny stanowi źródło świadczeń przyznawanych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Wsparcie materialne z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują go od osób faktycznie mających obowiązek płacenia, ze względu na bezskuteczną egzekucję. Przygotowane prze nas szkolenia omawiające fundusz alimentacyjny podzielone zostały na dwie części:

Część pierwsza: Działania organu wobec dłużnika alimentacyjnego. Obowiązki i uprawnienia organów właściwych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela. Wideoszkolenie

Część druga: Wierzyciel alimentacyjny jako beneficjent funduszu alimentacyjnego. Obowiązki i uprawnienia organów właściwych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzonych przez organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela. Szkolenie online, na żywo.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Objaśnienie pojęć ustawowych (wierzyciel, dłużnik, organ właściwy, dochód)
 • Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (organ właściwy dłużnika)
 1. kto może zwrócić się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 2. czynności podejmowane przez organ właściwy dłużnika;
 3. wywiad alimentacyjny;
 4. aktywizacja zawodowa;
 5. decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 6. wniosek o zatrzymanie prawa jazdy;
 7. wniosek o ściganie przestępstwa niealimentacji;
 8. przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.
 • Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
 • Egzekucja należności wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego (organ właściwy wierzyciela).
 • Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.
 • Dłużnik alimentacyjny nieznany z miejsca pobytu.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Objaśnienie pojęć ustawowych (wierzyciel, dłużnik, organ właściwy, dochód).
 • Zasady przyznawania i wypłacania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 • Przesłanki niezbędne do otrzymania świadczeń z FA,
 • Wniosek o przyznanie świadczeń,
 • Przesłanki negatywne do otrzymania świadczeń z FA,
 • Wysokość świadczenia i system „złotówka za złotówkę” w FA.
 • Obliczenie dochodu – dochód uzyskany i utracony.
 • Weryfikacja prawa do świadczenia z FA.
 • Marnotrawienie świadczenia.
 • Wstrzymanie wypłaty świadczenia.
 • Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
 • Uchylenie/zmiana decyzji przyznającej świadczenie;
 • Postępowanie wyjaśniające;
 • Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z FA .
 • Egzekucja należności wypłaconych z Funduszu od dłużnika – kolejność zaspokajania należności z kwot uzyskanych w toku egzekucji.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie omawiające fundusz alimentacyjny składa się z dwóch części. Każda z nich możliwa jest do odtworzenia w dowolnym czasie.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Klaudia Szewczyk

Opiekun klienta

klaudia.szewczyk@szkolenia.expert

789 324 392

 

 

Przykładowe slajdy:

przykładowe slajdy
przykładowe slajdy

Cena: 450 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 180 zł brutto.*

Czas trwania: Część I: 2,5 h Część II: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie