Funkcjonowanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych oraz procedura NK w praktyce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wideoszkoleniu, które przeprowadziła Pani Anna Matras.

Temat spotkania: Funkcjonowanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych oraz procedura NK w praktyce.

 

 

Program spotkania

1. Ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych.
2. Skład grup diagnostyczno-pomocowych.
3. Zadania i kompetencje członków grup diagnostyczno-pomocowych.
4. Podstawy wszczęcia procedury „ Niebieskie Karty”.
5. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą domową.
6. Odstąpienie od działań przez grupę diagnostyczno-pomocową.
7. Współdziałanie instytucji i służb w realizacji zadań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
8. Budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem potrzeb i zasobów.
9. Monitoring sytuacji rodziny dotkniętej przemocą a działania grupy diagnostyczno-pomocowej.
10. Modyfikowanie planu pomocy w związku z sytuacją rodziny.
11. Działania edukacyjne i wspierające w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową.
12. Działania edukacyjne i motywujące w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
13. Zamykanie procedury „ Niebieskie Karty” – aspekty, które wypełniają znamiona podstaw do zamknięcia procedury.
14. Monitoring sytuacji rodziny po zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty”.

Poznaj naszego prowadzącego

Anna Matras -  trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie dostępne przez platformę szkoleniową Clickmeeting. W celu przystąpienia do szkolenia wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjy:

 
Materiały poszkoleniowe:
1. certyfikaty dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf),
2. dostęp do nagranego szkolenia przez 30 dni od daty szkolenia.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 900 zł za GDP/ ZI lub 360 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę

Czas trwania: 4h

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie