Jak tworzyć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych by nie była pułkownikiem i spełniała wymogi prawa. Bezpłatny webinar.

Zapraszamy do obejrzenia bezpłatnego webinaru z cyklu "Spotkanie z ekspertem", który  przeznaczony jest dla kadry zarządzającej ośrodkami pomocy społecznej i centrami usług społecznych.
Tytuł: "Jak tworzyć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych by nie była pułkownikiem i spełniała wymogi prawa".

 

Program spotkania

1. Od czego rozpocząć - czyli jak zrobić diagnozę problemów i zasobów gmin zgodnie z wymogami aktów prawnych.
2. Jak określić wizję, cele i działania by pomagały a nie przeszkadzały tworzyć politykę społeczną w gminie.
3. Jak tworzyć strategię w oparciu o obowiązkowe programy, które gmina musi posiadać – czyli np. Gminny Pogram Wsparcia Rodziny, Gminny Program
Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne.
4. Jak zaangażować inne jednostki i NGO w wspólny proces tworzenia strategii.
Celem webinaru jest przedstawienie wstępnych informacji niezbędnych przy samodzielnym tworzeniu dokumentu, jak również pomocnych przy zlecaniu tego zadania.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi pani Iwona Klimowicz, która jest wieloletnim trenerem, prowadzącym szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowcą oraz autorką i współautorką wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspertem w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

 

Kwestie organizacyjne:

"Spotkania z ekspertem" to konsultacje online, podczas których mogą Państwo zadawać prowadzącej pytania za pomocą czatu, dotyczące zaplanowanego tematu spotkania. Webinar ma charakter otwarty.

UWAGA! Webinar jest bezpłatny o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Link do rejestracji:

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: bezpłatny webinar

Czas trwania: 1 godz.

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie