Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Dom Pomocy Społecznej lub inaczej Dom Opieki to placówka, której podstawowym zadaniem jest świadczenie usług bytowych i opiekuńczych. Domy Pomocy Społecznej powstały w celu zapewnienia całodobowej pomocy osobom, które ze względu na swój wiek, choroby, czy niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Każda osoba wymagająca takiej formy wsparcia ma do niej pełne prawo jednak kwestie kierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mogą być złożone, a regulują je podstawy prawne i ustawy. Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 27 stycznia 2022 roku, wprowadziła zmiany w kwestiach odpłatności i kierowania do Domów Pomocy  Społecznej.

W odpowiedzi na nowelizację wyżej wymienionej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych (pracowników socjalnych, pracowników realizacji) oraz do osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, wideoszkolenie szczegółowo omawiające kwestie kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Cele szkolenia:

 • Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze administracyjnych.kierowania do Domu Pomocy Społecznej;
 • Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej;
 • Interpretacja przepisów dotyczących umieszczania w Domu Pomocy Społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Ustawowe przesłanki przyznania świadczenia w formie pobytu w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Tryb kierowania i przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.
 3. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w trybie dobrowolnym (na wniosek osoby zainteresowanej).
 4. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w trybie interwencyjnym.
 5. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby zainteresowanej (na podstawie art.38 i art.39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 6. Umieszczenie wspólne w Domu Pomocy Społecznej.
 7. Dokumentacja niezbędna do skierowania.
 8. Jak sporządzić wniosek do sądu o przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.
 9. Właściwość miejscowa organów.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie