Kierowanie do domu pomocy społecznej

Zapraszamy do udziału w wideoszkoleniu, które przeprowadziła Pani Sylwia Juźwiak.

Temat spotkania:

„Kierowanie do domu pomocy społecznej”

"Tryb postępowania i właściwość organów w sprawach o udzielenie świadczenia w formie pobytu i usług w domu pomocy społecznej, w tym usług wsparcia krótkoterminowego "

Szkolenie adresowane jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych (pracownicy socjalni, pracownicy realizacji), a także dla osób wydających decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądów, dotyka praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw związanych z umieszczeniem mieszkańca w DPS.

Cele szkolenia:

  • Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze kierowania do DPS;
  • Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących umieszczenia w DPS;
  • Interpretacja przepisów dotyczących umieszczania w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

 

Program spotkania

1.Ustawowe przesłanki przyznania świadczenia w formie pobytu w DPS

2. Tryb kierowania i przyjęcia do DPS

3. Skierowanie do DPS w trybie dobrowolnym (na wniosek osoby zainteresowanej)

4. Skierowanie do DPS w trybie interwencyjnym

5. Skierowanie do DPS bez zgody osoby zainteresowanej (na podstawie art.38 i art.39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

6. Umieszczenie wspólne w DPS

7. Dokumentacja niezbędna do skierowania

8. Jak sporządzić wniosek do sądu o przyjęcie osoby do DPS bez jej zgody

9. Właściwość miejscowa organów

10. Wsparcie krótkoterminowe – nowa forma usług zapewniających pobyt całodobowy

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi Pani Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

 

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

a) merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej

b) 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Szkolenie prowadzone poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:
Materiały poszkoleniowe:

a) dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzenia szkolenia

b) certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie pdf) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

zł pierwsza osoba zgłoszona z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto

Czas trwania: 3 godz.

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie