Kryteria dochodowe w 2022 roku. Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Prowadzący: Michał Szymczyk

Radca prawny.

Od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych.

Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej.

W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Wideoszkolenie "Kryteria dochodowe w 2022 roku. Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznejpowstało z myślą o kierownikach i pracownikach organów pomocy społecznej odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej i wydawanie w tym zakresie decyzji administracyjnych. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji merytorycznych pracowników organów pomocy społecznej, utrwalenie wiedzy w zakresie objętym tematem szkolenia i udzielenie odpowiedzi na najczęstsze pytania wynikające z praktycznego stosowania przepisów. Uczestnicy wideoszkolenia zostaną zapoznani z:

-Obowiązującymi przepisami mówiącymi o kryteriach, decydujących o przyznawaniu świadczeń, zawartych w ustawie o pomocy społecznej (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie i kryterium dochodowe rodziny).

-Omówieniem elementów pomniejszających dochód oraz źródeł dochodu, które nie są do niego wliczane (Art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

-Najciekawszymi orzeczeniami sądów administracyjnych i poglądami zawartymi w literaturze przedmiotu.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Wstęp – ustawa o pomocy społecznej i inne przepisy.
  2. Kryterium dochodowe: osoby samotnie gospodarującej, na osobę w rodzinie i rodziny. Świadczenia przyznawane z pominięciem kryterium dochodowego.
  3. Zmiana kryteriów dochodowych w 2022 r.
  4. Dochód – definicja i utrata dochodu.
  5. Odliczenia od dochodu.
  6. Rodzina i wspólne gospodarowanie.
  7. Przychody (świadczenia) nie uwzględniane przy ustalaniu dochodu.
  8. Dochód z działalności gospodarczej.
  9. Dochód jednorazowy  i dochód za dany okres.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniane są na okres 30 dni.

Cena: 200 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 50 zł brutto.

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie