Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Ocena wstępna, plan pracy i ocena okresowa krok po kroku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online, pt.:

"Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Ocena wstępna, plan pracy i ocena okresowa krok po kroku".

Termin: 07.06.2024 godzina: 8.30- 13.30

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiadomości asystentów rodziny dotyczących metodyki i organizacji prowadzenia działań z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania pracy.

Poznaj prowadzącego:

Izabela Krasiejko – profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Jest autorką 10 książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących asystentury rodziny. Pełni funkcję prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Doradca metodyczny, superwizor w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rodziną z dziećmi. Pracuje jako superwizor i terapeutka w Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie. Prowadzi zajęcia wzmacniające więzi rodzic-dziecko dla rodzin biologicznych i zastępczych z udziałem psa, lalek przypominjących niemowlęta, z wykorzystaniem chust do noszenia dzieci i innych akcesoriów.

Program szkolenia:

8:30 – 10:00

  • Etapy metodycznego działania asystenta rodziny krok po kroku.
  • Obligatoryjne i fakultatywne dokumenty w asystenturze rodziny.
  • Ulotka dla rodziny. Zgoda na asystenta rodziny.
  • Scenariusze wywiadów z rodziną.
  • Opisy sytuacji rodziny. Przykłady.

10.15 – 11:45

Tworzenie planu pracy z rodziną biologiczną wychowujących dzieci i z dziećmi w pieczy zastępczej. Karta pracy z rodziną. Przykłady.

12:00 – 13:30.

  • Ocena okresowa i aktualizacja planu. Przykłady.
  • Zakańczanie pracy – uwagi metodyczne.

Sprawy organizacyjne

Termin: 07.06.2024, godzina 08.30- 13.30 (z dwiema 15 minutowymi przerwami)

Szkolenie na żywo, składające się z trzech bloków tematycznych.

Cena:  360 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę, kolejna 90 zł brutto.

Materiały poszkoleniowe

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 5 godzin

Dostępne terminy

07.06.2024 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie