Monitoring sytuacji rodziny, w której jest prowadzona procedura “Niebieskie karty” oraz po jej zakończeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze/ wideoszkoleniu z cyklu: "Spotkania z ekspertem"

Temat spotkania: Monitoring sytuacji rodziny, w której jest prowadzona procedura "Niebieskie karty" oraz po jej zakończeniu.

 

Poznaj naszego prowadzącego

Anna Matras -  trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Program spotkania

"Spotkania z ekspertem" to konsultacje online, podczas których mogą Państwo zadawać prowadzącej pytania za pomocą czatu, dotyczące zaplanowanego tematu spotkania. Webinar ma charakter otwarty.

1. Monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych przemocą domową jako zadanie ustawowe grupy diagnostyczno-pomocowej .

2. Monitoring rodziny dotkniętej przemocą domową a działania grupy diagnostyczno-pomocowej.

3. Okres trwania monitoringu po zakończeniu procedury” Niebieskie Karty”.

4. Dokumentowanie działań dotyczących prowadzonego monitoringu.

Kwestie organizacyjne:

Istnieje możliwość skorzystania z wideoszkolenia przez platformę szkoleniową Clickmeeting. W tym celu wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjy:
 
Nagrania poprzednich edycji "Spotkań z ekspertem" dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.szkolenia.expert/asystent-rodziny/.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: bezpłatny webinar

Czas trwania: 1h

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie