Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej to świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie świadomego podania nieprawdziwych informacji lub umyślnego niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej mającej wpływ na podstawę przyznawania pobieranych świadczeń.

Celem wideoszkolenia pt. „Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej” jest przekazanie i usystematyzowanie informacji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, sposoby ustalania ich wysokości oraz zasad ich zwrotu.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Co to są świadczenia nienależnie pobrane? Czy każde świadczenie nienależne jest świadczeniem nienależnie pobranym?
  2. Czynności organu przed wszczęciem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego bądź zmiany decyzji przyznającej świadczenie.
  3. Ustalenie wysokości nienależnie pobranego świadczenia i zasad jego zwrotu – jedna czy dwie decyzje (dwie linie orzecznicze).
  4. Rodzinny wywiad środowiskowy przy nienależnie pobranych świadczeniach – potrzebny czy nie?
  5. Zasady udzielania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń – forma rozstrzygnięcia, wniosek o umorzenie w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności, co oznacza pojęcie „szczególnie uzasadnione przypadki”.
  6. Odpłatność za świadczenia niepieniężne ustalana na podstawie nieprawdziwych informacji jak nienależnie pobrane świadczenia – odpowiednie stosowanie przepisów art.104 ustawy o pomocy społecznej.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie