Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

„Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych” - co się zmieni w świadczeniach opiekuńczych od 2024 r.

Szkolenie adresowane jest dla pracowników OPS-ów/ CUS-ów i innych jednostek realizujących zadania wskazane w ustawie o świadczeniach rodzinnych; dotyka praktycznych problemów związanych z  ustalaniem prawa do świadczeń o charakterze opiekuńczym po nowelizacji przepisów w 2023 r.

Cele szkolenia:

Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po zmianach ustawy o świadczeniach rodzinnych;

Uporządkowanie wiedzy na temat prawa do świadczeń nabytego przed wejściem w życie nowelizacji.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Świadczenia opiekuńcze po zmianach od 1 stycznia 2024 r.
 • Skrócony katalog świadczeń opiekuńczych – znika SZO.
 • Świadczenie pielęgnacyjne tylko dla opiekunów dzieci.
 • Możliwość podejmowania pracy przez osoby uprawnione do ŚP.
 • Wysokość ŚP.
 • Możliwość podwyższenia ŚP – w zależności od sprawowania opieki nad kilkoma osobami niepełnosprawnymi.
 • ŚP po śmierci podopiecznego.
 • Zmiana katalogu negatywnych przesłanek przyznania ŚP.
 • Postępowanie – katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o świadczenie, wymogi formalne wniosku i obligatoryjne załączniki.
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po zmianach.
 1. Prawa nabyte do ŚP, SZO, ZDO
 • Świadczenia przyznane na wniosek sprzed 1 stycznia 2024 r.
 • Warunek bezwzględny kontynuacji praw nabytych.
 • Postępowanie w przypadku złożenia przez podopiecznego wniosku o świadczenie wspierające.
 • Do kiedy ŚP lub SZO na starych zasadach w przypadku śmierci podopiecznego.
 1. Na co mogą liczyć opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych uprawnionych do świadczenia wspierającego?
 • Rządowe programy aktywizacji na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Kwestie organizacyjne:

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem:

https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/zmiana-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-/register

Szkolenie jest certyfikowane. Zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

✔30 dniowy dostęp do zapisu szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnej chwili,
✔ prezentację multimedialną w formacie PDF.

Cena: 280 zł brutto

za pierwszą zgłoszoną osobę z jednostki, 90 zł brutto za kolejną

Czas trwania: 2,5h

Dostępne terminy

31.01.2024 Zapisz się
05.02.2024 Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie