Praca socjalna z rodziną, w której występują problemy w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Budowanie planu wsparcia rodziny w oparciu o istniejące zasoby.
  2. Tworzenie „koalicji" na rzecz rodziny z przedstawicielami wszystkich instytucji – zasady budowania zespołu asystentury rodzinnej.
  3. Współpraca pracownik socjalny - asystent rodziny.
  4. Motywowanie rodziny do zmiany.

 

Uwaga: W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują dostęp do suplementu: Dokumentowanie pracy socjalnej

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Uczestnicy otrzymują:

  • dostęp do zapisu szkolenia, który dostępny jest przez okres 30 dni.
  • suplement: Wideoszkolenie: Dokumentowanie pracy socjalnej. + wzory dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu szkolenia:

Szkolenia Pani Iwony Klimowicz z cyklu praca socjalna

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie