Ocena okresowa pracownika socjalnego

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 8.10.2020 r. wprowadziła obowiązkowe przeprowadzanie oceny okresowej pracowników socjalnych. Ocenę taką należy uskuteczniać raz na dwa lata. W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy szkolenie pt. „Ocena okresowa pracownika socjalnego”, które adresowane jest do kierowników placówek, pracowników działów księgowo-kadrowych, specjalistów zajmujących się tematyką kadrową, a także pracowników socjalnych, którzy podlegać będą okresowej ocenie. Najważniejsze cele niniejszego wideoszkolenia to:

-Uzyskanie wiedzy na temat nowych zasad awansu zawodowego pracowników socjalnych.

-Nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia okresowej oceny pracowników socjalnych.

-Wypracowanie obszarów oceny z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych kryteriów oceny pracownika socjalnego

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Regulacje prawne oceny okresowej pracowników socjalnych:
  • stopnie awansu pracownika socjalnego,
  • kwalifikacje pracownika socjalnego na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
  • pierwsza i następne oceny okresowe.
  1. Podstawy merytoryczne oceny okresowej.
  2. Kryteria oceny.
  3. Tryb ocen.
  4. Procedura odwoławcza.
  5. Zasady awansu zawodowego i ich skutki w zakresie warunków pracy i płacy.
  6. Wątpliwości wokół przyjętych regulacji okresowej oceny pracowników socjalnych.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie