Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online na żywo, które przeprowadzi Pani Sylwia Juźwiak.

Tematem spotkania będzie:

„Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej”

"Zasady ustalania odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS"

Termin: 11.06.2024, godz.: 10.00- 13.00

Szkolenie adresowane jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych (pracowników socjalnych, pracowników realizacji), a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo- administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z  rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Celem szkolenia jest:

1. Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze ustalania odpłatności za DPS;

2. Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących odpłatności za DPS;

3. Interpretacja przepisów dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Program spotkania

1. Podstawy prawne odpłatności za DPS.

2. Odpłatność mieszkańca DPS.

3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.

4. Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?

5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.

6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?

7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

8. Wsparcie krótkoterminowe w DPS – zasady odpłatności.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi Pani Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

 

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

a) merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej

b) 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Szkolenie prowadzone poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:
Materiały poszkoleniowe:

a) dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzenia szkolenia

b) certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie pdf) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

pierwsza osoba zgłoszona z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto

Czas trwania: 3 godz.

Dostępne terminy

11.06.2024 Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie