Opiekun tymczasowy – wyzwanie dla PCPR i OPS

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie, do naszego kraju masowo przybywają osoby uciekające przed wojną, szukające pomocy i schronienia. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią dzieci, które granicę przekroczyły bez swoich opiekunów prawnych, w towarzystwie dalszej rodziny bądź znajomych, a nawet samotnie. Nowelizacja specustawy o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy ma na celu przede wszystkim zadbanie o interesy tych dzieci, poprzez wprowadzenie m.in. ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. Wprowadzono nową instytucję Opiekuna tymczasowego oraz zmieniono przepisy dotyczące pieczy zastępczej. Rozwiązania te stwarzają nową sytuację na linii współpracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej, dlatego przygotowaliśmy wideoszkolenie pt. „Opiekun tymczasowy – wyzwanie dla PCPR i OPS” omawiające najważniejsze zmiany i wyzwania w tym zakresie.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Współpraca gmin i powiatów w regulacji sytuacji dzieci przybywających z Ukrainy;
  2. Opiekun tymczasowy:
  • -wspieranie Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką dzieci z Ukrainy;
  • -zapewnienie pomocy prawnej, organizacyjnej i psychologicznej opiekunom tymczasowym a także  przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim;
  1. Wyzwania i problemy związane z organizacja pieczy zastępczej dla dzieci przebywających z Ukrainy
  • -regulacja sytuacji prawnej dzieci przybywających z Ukrainy bez opiekunów prawnych
  • -propozycje rozwiązań dot. tworzenia rodzin zastępczych oraz opieki instytucjonalnej dla dzieci przebywających z Ukrainy.
  • -identyfikacja problemów związanych z zapewnieniem pieczy zastępczej dla małoletnich przebywających z Ukrainy.
  1. Ewidencja małoletnich dzieci w systemie teleinformatycznym (rejestr)

 

Kwestie organizacyjne:

Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu przygotowywane są na indywidualną prośbę uczestników szkolenia.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniane są na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

Bez limitu uczestników.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie