Piecza zastępcza. Praca z rodziną biologiczną.

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Szczegółowy program szkolenia:

  • Odbiór dzieci umieszczanych w systemie pieczy zastępczej – kto, kiedy i za co odpowiada. Czy  można ograniczyć traumę dziecka.
  • Praca z rodziną biologiczną przed umieszczeniem dziecka w systemie pieczy zastępczej – jak zwiększyć skuteczność działań w tym zakresie.
  • Zasadność pobytu dziecka w systemie pieczy zastępczej – rola OPS i PCPR.
  • Tryb interwencyjny – pozytywy i ciemne strony tego trybu.

Kwestie organizacyjne:

  • Piecza zastępcza. Praca z rodziną biologiczną to wideoszkolenie.
  • Część merytoryczna trwa 2 godziny i jest to właściwa część szkolenia, w czasie której poruszane są kwestie związane z pieczą zastępczą oraz pracą z rodzina biologiczną.
  • Po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z prowadzącą (15 minut dla uczestnika). Data i godzina konsultacji ustalana jest indywidualnie po zakończonym szkoleniu.
  • Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

Przykładowe slajdy:

przykładowe slajdy
przykładowe slajdy

Cena: 360 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 90 zł brutto.*

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie nie jest zobowiązujące.

Część merytoryczna: 2h

Płatność następuje tylko po odbytym szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Powyżej 10 uczestników istnieje możliwość negocjacji ceny. W razie pytań, służymy pomocą. Kontakt: klaudia.szewczyk@szkolenia.expert lub 789 324 392*

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie