Plan pracy z rodziną po umieszczeniu dziecka w systemie pieczy zastępczej

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

W wielu aktach prawnych, dobro dziecka jest wskazywane jako podstawa regulacji:

"We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka."

(Konwencja praw dziecka, artykuł 3 ust.1).

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Dobro dziecka - co to znaczy?
 2. Jak rodzina po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej postrzega rzeczywistość?
 3. Co łączy wszystkich działających dla „dobra dziecka”?
 4. Dlaczego warto powołać zespół asysty rodzinnej w ośrodku pomocy społecznej oraz jak budować taki zespół?
 5. Zawieszenie władzy rodzicielskiej – dlaczego pracownik socjalny/asystent rodziny tak rzadko o nią wnioskuje?
 6. Jak tworzyć diagnozę  w planie pracy z rodziną?
 7. Rola interwencji kryzysowej w planie pracy z rodziną po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
 8. Pierwszy kontakt z rodziną po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
 9. Jakie potrzeby rodzice powinni zaspakajać dziecku po jego powrocie z pieczy zastępczej?
 10. Rola Dialogu Motywującego w tworzeniu planu pracy z rodziną po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

 1. Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia
 2. Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Cena: 360 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna to koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie